Chat med oss!
CV-eksempel

Slik skriver du og setter opp en vinnende CV (med eksempler)!

Det finnes mange måter å sette opp en CV på, og det er ikke bare én bestemt fremgangsmåte som er riktig. Det handler i første rekke om å være presis, vektlegge det mest relevante, skjære vekk det mindre relevante og velge et design som ikke overskygger innholdet. I mange tilfeller hjelper det å se hva andre har lykkes med før deg. Derfor vil vi gjennomgå et CV-eksempel med deg, slik at du kan få et godt utgangspunkt for å sette opp din egen.

Innholdet i CV-en vi viser deg i denne artikkelen er fiktivt. Det gir likevel et godt bilde av hvordan vi normalt arbeider med å lage en profesjonell CV. Malen vi viser frem har den fordelen at den er stilfull og profesjonell. Den er uten prangende fargebruk og andre iøynefallende elementer som forstyrrer leseren. Innholdet – teksten – må få komme til sin rett.

Lyst på en profesjonell og vinnende CV? Vi kan hjelpe deg:

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag

CV-eksempel: rekkefølge og relevans

En god huskeregel når en mal skal tilpasses din bakgrunn, er at det mest relevante må komme først. De ulike bolkene, med erfaring, utdanning m.m., må føres opp i en konsekvent omvendt kronologisk rekkefølge. Det innebærer at ditt nåværende, eller nyeste, arbeidsforhold står øverst og det eldste nederst under erfaring. Ny utdanning må stå over eldre utdanning.

Du står likevel fritt til å avgjøre hvilken av bolkene som skal stå først. Er du nyutdannet helt uten relevant arbeidserfaring? La utdanning stå over erfaring. Har du noen år i arbeidslivet i relevant bransje? Da lar du arbeidserfaringen din stå øverst.

Før du starter: last ned en CV-mal du liker

Nedenfor finner du 5 maler vi gir bort som er populære og enkle å redigere i Microsoft Word:

Trykk her for å komme til siden hvor du kan se og laste ned malene.

Det viktigste først: personalia og nøkkelkvalifikasjoner

Tidligere var det vanlig praksis å starte CV-en med et pent Curriculum Vitae, eller bare CV, øverst. Det er ikke nødvendig. Spar plassen til noe mer relevant. Bruk ditt eget navn som overskrift, og finn en smart måte å presentere kontaktinformasjon på.

Å begynne med et felt med oppsummeringnøkkelkompetanse eller nøkkelkvalifikasjoner gir deg muligheten til å synliggjøre det som kvalifiserer deg helt øverst i CV-en – uten å tulle med den omvendte kronologiske rekkefølgen. Her gjelder det å tallfeste, være mest mulig presis og trekke frem kun det som er relevant med tanke på stillingene du søker.

En viktig huskeregel her er å være kortfattet. Du kan skrive en kort tekst på noen få linjer, slik det er gjort her, eller dele opp i bullet points, men ikke fall for den fristelsen det er å føre opp alt du noensinne har gjort. Mange bruker dette feltet til å kun trekke frem personlige egenskaper.

Husk at “ambisiøs, hardtarbeidende, entusiastisk, lojal, pliktoppfyllende” er vel og bra, men det sier ikke noe avgjørende om din evne til å utføre jobben. Du skiller deg heller ikke ut fra de andre kandidatene. Vårt tips er derfor at du vektlegger erfaring og kompetanse i dette feltet.

Erfaring, utdanning, frivillig arbeid, språk og annet

Hvordan resten av CV-en din settes opp, avhenger av hva din bakgrunn er. Har du bidratt på mange prosjekter, som assistent, medarbeider eller leder? Da kan du lage et eget avsnitt for prosjekter. Har du gjort frivillig arbeid og har organisasjonserfaring? Da fortjener det et eget avsnitt, dersom det er relevant for stillingen du søker.

I et CV-eksempel som vårt, så har vi satt erfaring først. Uavhengig av om du setter opp erfaring eller utdanning først, utdyp gjerne med noen ord om fagfeltet ditt eller innholdet i stillingen din.

Under utdanning er det positivt å føre opp fagfelter som er særlig relevante for stillingen(e) du søker. Før gjerne også opp tittel på avsluttende oppgaver, som bachelor- eller masteroppgave.

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag

Har du mye arbeidserfaring eller mye forskjellig utdanning, kan det være lurt å samle opp det eldste og/eller minst relevante. Da lager vi gjerne samlepunkter som dette:

Har du mye arbeidserfaring eller mye forskjellig utdanning, kan det være lurt å samle opp det eldste og/eller minst relevante. Da lager vi gjerne samlepunkter som dette:

Det å gjøre en vurdering av egne språkferdigheter kan være en utfordring. Et utgangspunkt kan være å tenke at godt er dekkende om du gjør deg greit forstått. Skill gjerne også mellom muntlig og skriftlig der hvor du anser det som hensiktsmessig.

CV-eksempel: referansene som avslutning

Gode referanser er viktig, men de trenger ikke oppta plass på CV-en din. Meningene er delte om hvorvidt navn og kontaktinformasjon til referansene bør være inkludert. Vårt tips er å la det stå på følgende måte:

Trekk frem noen egenskaper som beskriver deg godt i de stillingene du har hatt. Gi fremtidige arbeidsgivere et inntrykk av hva du har gjort deg bemerket for i tidligere stillinger.

Lykke til med CVen! Husk også at vi kan hjelpe deg:

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag

CV – En komplett guide for en profesjonell CV

CV og søknad er i mange tilfeller alt som står mellom deg og drømmejobben. Mye står og faller på at du klarer å prestere godt nok i din CV og jobbsøknad til at arbeidsgiver fatter interesse for deg og er villig til å lese mer om din bakgrunn. En velskrevet og oversiktlig CV som gir mottakeren akkurat den informasjonen han eller hun trenger er det som skal til for å bli innkalt til intervju. Det handler om å gi et godt førsteinntrykk.

Hvordan skriver man da en sånn CV? Det er det vi vil hjelpe deg med.

I CVGuru har vi god erfaring med å vurdere og skrive CV-er. Vi luker ut skrivefeil, mindre relevante erfaringer og upresise formuleringer. Det vi gjør er å løfte din kompetanse, synliggjøre det som bør synliggjøres og rydde vekk det som forstyrrer.

Vi har sett hva som fungerer, og kanskje minst like viktig: vi har kontroll på hva som ikke fungerer. Derfor har vi satt sammen en guide til deg som har et mål om å levere fra deg en god CV: en CV som er så interessevekkende at du rykker akkurat så langt frem i jobbsøkerkøen som du fortjener.

CV-førstehjelp: begynn med å tenke på mottakeren

Det er lett å snuble litt i alle rådene og tipsene man blir møtt med når man setter seg ned for å fordype seg i CV-skriving. Derfor er det også fort gjort å begynne å reparere i feil ende.

Vi pleier å minne folk på at det aller viktigste med en CV er at den er forståelig for den som skal lese den.

Det høres kanskje enkelt og greit ut, men sannheten er at det er lett å trå feil her. Hvorfor? Jo, fordi du kjenner deg selv så godt at du tar visse ting for gitt. Du glemmer at noen av ordene og uttrykkene du bruker daglig ikke gir like mye mening for andre. Husk at ikke alle vet hva som ligger i stillingstittelen din, og at noen forkortelser kanskje ikke er så mainstream som du tror.

CV En komplett guide
Ikke ta for gitt at mottakeren forstår alt du forstår når du skriver din CV

Det viktigste arbeidet du gjør er arbeidet med å sikre at din CV er lett å lese og tydelig nok til at leseren forstår innholdet. Alt begynner der. For at arbeidsgivere skal kunne vurdere deg på rettmessig grunnlag er det viktig at du leverer fra deg en CV som gir mening. Før noen kan vurdere deg som aktuell må han eller hun forstå hva du kan.

CV som gir mening: slik sikrer du at mottakeren forstår deg

Vi har skrevet mye om hvordan du sikrer deg en god CV. I artikkelen Forbedre CV-en: 5 tips til hvordan du kan løfte din CV gir vi deg noen tips til hvordan du raskt kan gjøre CV-en din enda bedre enn den er i dag. Mye av det handler om å øke sjansen for at mottakeren skal både forstå og ha lyst til å lese den. Mange av de utfordringene folk møter i jobbsøkerprosessen kunne vært løst ved å ta en ekstra titt på jobbsøkerpapirene og spørre seg selv: er jeg mottakerorientert nok?

Les gjerne gjennom CV-en din sammen med noen. En second opinion er verdifull når man er på jakt etter økt lesbarhet.

 CV-en din må skrives i hele setninger – ikke i stikkord

I vårt arbeid er vi opptatt av viktigheten av å være kortfattet. Å være kortfattet er ikke nødvendigvis det samme som å skrive kortest mulig.

Når du jobber med å stramme opp CV-en din og øke presisjonsnivået i det du skriver: ikke bruk stikkord!

En av grunnene til at det krever øvelse og er vanskelig å være presis er nettopp at det ikke handler om å bruke de korteste ordene. Det handler om å skrive informative setninger. Setninger som sier det viktigste på en tydelig måte som ikke krever videre forklaring.

Lag korte avsnitt eller list opp noen bullet points, hvor du fokuserer på det viktigste. Skriv noen ord for å gi mottakeren et innblikk i hva stillingene dine har gitt deg av erfaringer, og hva slags kompetanse du sitter igjen med etter studiene dine. Hva vil det si at du var informasjonsansvarlig for studentforeningen din? Ikke ta noe for gitt – vær konkret når du beskriver.

CV-en din trenger ikke de mest kompliserte ordene du kan for å bli profesjonell

Her er det lett å gå i fella. Det høres jo smart ut å bruke kloke ord, gjør det ikke?

Det er ikke nødvendigvis fy-fy å bruke ord og uttrykk som ikke er en del av dagligtalen. Hvor fagspesifikk du har behov for, eller kan komme unna med, å være – det avhenger av yrket ditt og hvor du søker.

En god huskeregel er at det å forklare noe komplisert med enkle nok ord til at mange forstår er det som får deg til å fremstå tryggest på din egen kompetanse. Å kunne si ting uten å bruke de vanskeligste ordene du kan gir deg økt troverdighet. Det viser at du er sikker i din sak, og at du vet hva du snakker om.

CV-er med god struktur er enklere å lese – ta i bruk en mal

Dårlig språk og dårlig struktur henger ofte sammen. God struktur gir oversiktlighet. Når teksten er ryddig og fin å se på øker sjansen for at mottakeren blir fristet til å lese.

Det du bør gjøre er å ta i bruk en CV-mal. En god CV-mal har tydelige overskrifter, en skrifttype som er behagelig å lese og nok linjeavstand til å gi luft mellom linjene. Den gir deg rett og slett retning på det du skriver.

Teksten din kan være så presis, velformulert og flott den bare vil. Fremstår den som en ugjennomtrengelig vegg av tekst, så vil flertallet legge den bort. Det krever for mye å begynne å lese. Utseende på CV-en din og hvordan du presenterer innholdet i den har dermed også mye å si.

CV En komplett guide struktur
Frister det å lese? Hvordan du presenterer din bakgrunn i tekst har mye å si

CV som gir resultater: dette bør du ha med

Så til det nest viktigste: hva skal en CV inneholde?

CV-eksempel – slik kan din CV settes opp gir vi deg nettopp det du trenger for å få kontroll: et eksempel på hvordan en god CV ser ut.

Personalia/oppdatert kontaktinformasjon, nøkkelkvalifikasjoner, arbeidserfaring, utdanning og referanser må med. I tillegg gjør du lurt i å ta med frivillige verv og erfaringer, sertifikater, kurs, språkferdigheter og utmerkelser. Akkurat hva dine overskrifter skal hete avhenger av din bakgrunn. Gjør en vurdering. Har du ingen kurs som er relevante for jobben du søker, så kan kurs sløyfes. Her finnes det ingen fasit.

I en av våre artikler kan du lese mer om viktigheten av referanser og hvordan vi anbefaler at du presenterer dem.

Nøyaktig hvordan du setter opp din CV er opp til deg. Likevel er det noen ting som er viktig å huske når det kommer til innhold. Det to sentrale stikkordene her er relevans og rekkefølge.

CV-en din må ha omvendt kronologisk rekkefølge

Omvendt kronologisk rekkefølge er den vanskelige måten å si dette på: det nyeste må komme først.

Stillingen du har i dag må komme først under avsnittet for arbeidserfaring, og den utdanningen du tok sist må komme først under utdanning – forutsatt at det er relevant. Det viktigste er likevel at du ikke begynner med det eldste først. En god måte å få leseren til å ramle av på er å liste opp alt du har gjort, helt til du kommer til de nyeste erfaringene dine – helt på bunnen.

Logikken er enkel: vi vil at det mottaker bør lese skal komme først, for å øke sjansen for at han eller hun ser det.

Årsaken til at vi anbefaler nøkkelkvalifikasjoner er den samme. Et godt, konkret avsnitt med nøkkelkvalifikasjoner øverst, etter personalia, gir deg store fordeler. Når du får synliggjort erfaring, kunnskap og kompetanse som gir deg tyngde tidlig i CV-en, så vil du også kunne øke sjansen for at CV-en din blir lest i sin helhet.

Det å ha omvendt kronologisk rekkefølge handler nemlig også om mottakerretting. Den som leser skal ikke være nødt til å lete for å finne det han eller hun er på jakt etter. Derfor må du hjelpe leseren din: legge til rette for en god leseopplevelse som vekker nysgjerrighet og gir leseren den informasjonen som trengs så tidlig som mulig.

CV-er som slår an hos mottaker er preget av presisjon og relevans

Ingen liker å lese en bok, for så å sitte med siste side foran seg og føle at noe mangler. Man fikk ikke helt svaret man så etter.

Det samme gjelder CV-er.

Ingen liker å ha lest gjennom en CV for så å sitte med følelsen av at “hva er det egentlig som er viktig her?” og “hva er det egentlig som gjør at kandidaten mener han eller hun er kvalifisert?”.

Relevans handler om å sikre at mottaker ikke sitter igjen med slike ubesvarte spørsmål etter å ha lest.

Vær streng med deg selv, og rydd vekk det kurset du fullførte i 2004 hvis det ikke betyr noe for mottakeren din. Lag samlepunkter. Slå sammen eldre erfaringer som ikke er like interessante for arbeidsgiveren du søker hos i dag. Ikke la enkeltemner, kurs, verv og kunnskaper som ikke er relevante oppta for mye plass.

Ha fokus på dette om du vil bygge en sterkere CV skriver vi mer om relevans. Relevans er viktig, fordi det å skrive en profesjonell og interessevekkende CV krever at du har fokus på mer enn hvordan du presenterer din bakgrunn. Det handler, slik vi poengterer i artikkelen, også om hva du kan presentere.

CV En komplett guide
Du øker sjansen for å lande drømmejobben om du fokuserer på å lage en relevant CV

CV for den profesjonelle – øvelse gjør mester

Er du, som så mange andre, litt overveldet og forvirret etter å ha lest deg opp på CV-hjelp?

Ikke fortvil. Det krever innsats, men det vanskeligste er å komme i gang. Det beste du kan gjøre for deg selv er å bare bestemme deg for å begynne. Lag en avtale med deg selv, og hold den.

Sett deg ned, lag et utkast, få tilbakemeldinger fra noen som kan hjelpe deg med å lese og gjør justeringer etterhvert som du ser at de trengs. Den første CV-en du lager vil antakeligvis ikke bli den beste, men den vil ta deg et skritt nærmere en CV du kan være stolt av.

Å lære av andres feil er også smart. Hos Jobbeventyret kan du lese om 5 vanlige feil du bør unngå når du skriver CV. Mye går igjen, og snart vil du få dannet deg et godt bilde av hva som er riktig og hva som er galt.

Det trengs øvelse. Du må gjennom litt prøving og feiling. Men arbeidet du legger ned er verdt det den dagen du sitter med resultatet: jobben du fikk, nettopp fordi du leverte fra deg en strålende god CV.

Facebook anmeldelser
5.0

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag

Rull til toppen