LEVERING OG VILKÅR

Parter

CVGuru AS er selger.

Kjøper er personen som er nevnt under bestilling i kassen.

Bestilling

Når du har betalt vil du få en ordrebekreftelse tilsendt på epost umiddelbart.

Se nøye gjennom denne og det som står i eposten.

Her finner du videre instrukser som du må følge for at vi skal kunne starte på ordren din. Det er bl.a. her du gir oss informasjonen vi trenger.

Fornøydgaranti

Det er ingen fasit når det kommer til CV og søknad.

Spør du 30 forskjellig personer om hva de mener om en CV og søknad, vil du få 30 forskjellig svar.

Når du da velger å engasjere oss i CVGuru.no, er det viktig at du stoler på oss.

Vi setter stor pris på innspill og spørsmål, og vi jobber med dine papirer til du er fornøyd, men vit at våre grep har røtter i kunnskap om det vi driver med.

Slik prosessen fungerer er at etter du har gitt oss informasjonen vi trenger etter du har betalt, så leverer vi et pent utkast/forslag til deg over epost innen leveringstiden.

Grovt regnet aksepterer 80% av kundene våre dette forslaget og er fornøyd med papirene da. Mens med de resterende 20% må det gjerne et par justeringer til for at det skal bli perfekt. Dette er helt normalt for å oppnå den tonen som er «helt deg». Vi gir oss ikke før du har unike, gjennomarbeidede papirer som er skrevet for å svare på det arbeidsgiveren trenger å vite.

Så vi jobber altså til du er fornøyd, og penger-tilbake garantien er en siste utvei om vi ikke kommer til en enighet om hva som kan funke/er bra.

Penger-tilbake garantien er en garanti vi har innført for å gi våre kunder en ekstra trygghet når de velger å be om vår hjelp med deres papirer. Normalt er det ikke mulig å be om penger tilbake eller angre et kjøp av tjenester som utføres og skreddersys for deg, så dette er en garanti vi i CVGuru har innført eksklusivt for våre kunder.

Vilkårene for at du skal få få benyttet deg av denne garantien er som følger:

  • Er du misfornøyd med arbeidet vårt, må du skriftlig komme med konkrete punkter om hva du ikke liker, så vi kan rette dette under revisjonen. Som nevnt ovenfor er det helt vanlig at endringer må gjøres etter vi har levert første utkast til deg.
  • Løser ikke dette saken (noe det gjør 99% av tilfellene), går oppdraget ditt videre til en ny skribent hos oss så vi får et par ferske øyne på papirene og saken din.
  • Er du fremdeles på dette stadiet ikke fornøyd med det vi har laget så langt, og du kan vise til konkrete ting som skulle blitt endret, men som ikke har blitt endret under revisjon, så kan du søke om å få pengene tilbake.
  • Pengene-tilbake garantien dekker ikke: telefonintervju, ekspresslevering, vår liste over 30 stilte spørsmål, trygg lagring av dokumenter. Pengene-tilbake garantien dekker kun: CV, søknad og LinkedIn.
  • Garantien kan videre kun brukes 14 dager etter at ordren er fullført/du har fått dine nye papirer. Etter 14 dager uten å høre fra deg regner vi oppdraget ditt som avsluttet og levert. Vi sletter da informasjonen vi har om deg fra vårt fellesområdet, og vi vil heller ikke kunne bistå med ev. nye endringer du måtte ønske f.eks. 2 uker, 2 måneder eller 1 år senere. Du abonnerer nemlig ikke på en tjeneste. Du kjøper en engangstjeneste av oss, som gjør at når du får dine nye papirer på epost, er å regne som levert og komplett.
  • Garantien gjelder til slutt ikke om f.eks. hva andre skulle mene eller synes om det vi har laget. Som f.eks. en karriereveileder, venn eller bekjent. Dette fordi ref. ovenfor så finnes det ingen fasit på CV og søknad, og alle vil ha forskjellig meninger. Når du engasjerer oss må du stole på oss og vår kompetanse. Garantien gjelder videre ikke om du får intervju eller jobb, da det er for mye utenfor vår kontroll for at vi kan love dette. Så vi garanterer altså ikke for at du skal få intervju eller jobb med nye papirer fra oss.

Avslutningsvis ønsker vi å legge til dette:

Vi har drevet med CV- og søknadsskriving i mange år, og det er ytterst sjeldent penger-tilbake garantien er veien som må benyttes for at en kunde skal bli fornøyd.

Så lenge vi har en god og åpen dialog, og du som kunde stoler på at vi vet hva vi gjør basert på vår kompetanse og erfaring, så er vi trygg på at vi i samarbeid med deg skal klare å lage din nye CV/søknad.

Angrerett

Du kan angre kjøpet om du sier fra før vi har startet oppdraget. Da får du full refusjon.

Har vi startet oppdraget, kan du ikke angre kjøpet da vi leverer en tjeneste vi allerede har brukt ressurser på å utføre. 

Ansvarsfraskrivelse

Våre kunder opplever som regel å bli innkalt på intervju kort tid etter vi har levert deres nye papirer, men for ordens skyld gir vi ingen garanti for at nye papirer fra oss vil lande deg hverken jobbintervju eller ny jobb da det er for mye utenfor vår kontroll for at vi skal kunne garantere dette.

Priser

Alle priser på nettsiden er inkl. mva.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

For ytterligere informasjon, kontakt vårt kundesenter.