Chat med oss!
CV-eksempel

CV – alt om din CV | Med Eksempler

Arbeidsgivere kan i løpet av en rekrutteringsprosess bla gjennom hundrevis av CV-er. Da er det ikke så rart at de kun ofrer din CV noen få sekunders oppmerksomhet.

Forskning viser nemlig at arbeidsgivere i snitt bruker 7 sekunder på å bedømme en kandidat ut i fra CV-en alene. Din CV må derfor i løpet av de syv kritiske sekundene greie å gjennomføre følgende:

  • Gi et raskt overblikk over din nøkkelkompetanse
  • Vise at du enten har relevant erfaring fra jobb eller faglig kompetanse fra utdanning

Så i denne artikkelen skal vi gå over:

  • Den overordnede malen, og hvordan en CV kan se ut når den er ferdig
  • Hele CV-en fra topp til bunn med headline, arbeidserfaringer, utdanning, «annet» og referanser. Slik får du en praktisk gjennomgang som du selv kan dra nytte av i dine egne papirer

Din første oppgave: velg en mal

Det aller første steget du tar når du skal skrive din CV er å velge deg en mal. Hvorfor er malen så viktig? Tilbake til de syv sekundene. CV-ens mal, om utformet godt, gjør det super-enkelt for arbeidsgiver å danne seg et overblikk og gjøre seg en mening om din nøkkelkompetanse.

Det finnes en rekke CV-maler på nettet, og du kan finne våre 5 favoritter her. Disse er gratis å laste ned, og vi anbefaler at du bruker en av disse når du skal skrive din CV. Velg den du føler passer best for deg, og ikke vær redd for å tilpasse den etter behov.

Da starter vi. Slik kan en CV se ut når den er ferdig:

Eksempel på en fullstendig CV.

Du tenker kanskje at noen av feltene ikke passer din situasjon. Det gjør ikke noe! Du vil gjennom dette innlegget se at vi ikke er redde for å klippe og lime slik at CV-en tjener akkurat den hensikten vi ønsker. Hovedmålet med malen er å dirigere arbeidsgiverens flakkende blikk over de absolutt viktigste tingene i din CV.

La oss nå gå i gjennom CV-en fra start til slutt.

 

Din CV trenger en god headline

Øverst i CV-en bør dine grunnleggende personalia og kontaktinfo komme frem. Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epostadresse. Eventuelt kan du også linke til din LinkedIn-profil her.

I tillegg til dette kan det være fint med en headline som kort oppsummerer deg og din nøkkelkompetanse for stillingen. La oss, for eksempelets skyld, si at du søker på en prosjektlederstilling i et digitalt reklamebyrå, og at du har både erfaring og utdanning for denne stillingen. Da kan for eksempel en headline se slik ut:

Eksempel på hvordan headline og nøkkelkvalifikasjoner kan settes opp i CV-en.

Det er ikke alltid man som søker kan vise til både utdanning og lang erfaring. Noen er nyutdannede uten erfaring, og andre har drevet i bransjen i mange år uten formell utdannelse. Her er det viktig å formulere headline-teksten slik at du får frem det som gjør deg spesielt egnet for stillingen.

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag.

Dine nøkkelkvalifikasjoner

Om du ser på eksempel-CVen vi nevnte tidligere, så ser du at det under headline-feltet kommer en tekstsnutt med tittelen «Nøkkelkvalifikasjoner.» Tenk på dette som en forlengelse av headline-teksten. Her skal du oppsummere de aller viktigste nøkkelkvalifikasjonene som stillingen etterlyser eller for bransjen du søker i. Begynn gjerne med faglige og profesjonelle kvalifikasjoner, og avslutt med noen personlige.

Et eksempel på nøkkelkvalifikasjoner, hentet fra eksempelbildet over:

«4 års erfaring som prosjektleder i Eksempel Digital AS, hvor jeg har jobbet med en rekke av bedriftens storkunder. Har fra utdanning fått kompetanse i agil prosjektstyring med bakgrunn i SCRUM-metodikken, samt verdifull erfaring innen digital markedsføring. Er en strukturert og resultatorientert medarbeider som møter de rundt meg med et smil om munnen.»

Din arbeidserfaring

Videre er det naturlig å fortsette med det feltet i CV-en som lister opp dine arbeidserfaringer. Dersom du har mange arbeidsforhold kan det være lurt å vurdere hvilke av disse som er mest relevante, og eventuelt oppsummere resten som en liste i bunn av seksjonen. Da holder du CV-en ryddig og oversiktlig, samtidig som du slipper hull i CV-en.

For hvert punkt i listen er det lurt å inkludere følgende informasjon:

  • Stillingstittel
  • Bedrift
  • Tidsperiode
  • Beskrivelse av ansvarsområder og oppgaver

Se eksempel under for hvordan du kan sette opp dine arbeidserfaringer i CV-en:

Eksempel på felt i CV-en for arbeidserfaringer.

Arbeidserfaringene dine skal helst være listet opp i kronologisk rekkefølge fra nyeste (øverst) til eldst (nederst). Arbeidsbeskrivelsene bør være relevante for stillingen/bransjen du søker, og kan variere i lengde på bakgrunn av dette.

Dersom du har mange arbeidsforhold og ønsker å holde listen ryddig, kan du lage ett enkelt felt i bunn av listen som tar for seg disse. La oss si du kun har relevant arbeidserfaring fra 2006 til i dag – og før 2006 jobbet du med noe annet. Da kan du løse det med en oppsummerende liste der alle stillinger før 2006 blir lagt frem kort og greit med årstall, stillingstittel og en rask beskrivelse.

For mange er utdanning viktigere enn arbeidserfaring, spesielt om man er nyutdannet og skal søke jobb. Da kan man legge utdanningen over arbeidserfaringen i CV. I neste punkt tar vi for oss feltet for utdanning.

Eksempel på felt i CV-en for «annen erfaring».

Utdanning

Dette feltet er i bunn og grunn utformet likt som arbeidserfaringene, men selve innholdet bør formuleres på en litt annen måte. I arbeidserfaringene skal du vise at du har jobbet praktisk innen fagfeltet, og under utdanning skal du vise at du har opparbeidet deg faglig kompetanse.

Du kan selvsagt vise til praktiske oppgaver og prosjekter fra studiene, da dette vil tjene deg godt dersom du ikke har mye relevant arbeidserfaring å vise til.

Men hva med deg som har mest arbeidserfaring, og ingen formell utdanning? Her kan du gjøre en vurdering på hvor mye du vil ta med. Du kan for eksempel holde utdanningsfeltet kort, og heller bruke plassen på arbeidserfaringer. For mange stillinger er ikke grunnskole og videregående relevant, og da vil dette kunne dra oppmerksomheten vekk fra de viktigste punktene i CVen din. Her bør man selv gjøre en vurdering på hva som føles rett.

Eksempel på struktur for CVens utdanningsfelt.

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag.

Vi har nå satt opp toppfeltet med headline, arbeidserfaringer og utdanning. Men hva kommer videre? I den neste seksjonen kan du for eksempel legge frem dine kurs, språkferdigheter, og IT-kunnskaper. Her er det igjen viktig å vurdere ut ifra sin egen situasjon. Har du en rekke kurs som er relevante for stillingen, som kanskje til og med er et krav? Da bør du så raskt som mulig få frem dette.

Eksempel på hvordan man kan liste opp sine kurs.

Annet

Du har helt sikkert fra utdanning eller tidligere jobber blitt kjent med forskjellige datasystemer, programvarer eller andre digitale løsninger, og hvis stillingen krever noen av disse må du føre de opp i den neste seksjonen.

Noen stillinger krever også god skriftlig og muntlig kompetanse i både norsk og engelsk, eller kanskje til og med i andre språk. La oss si arbeidsgiver i stillingsutlysningen lister opp tysk som et pluss, og du har studert fem år i Tyskland og innehar grunnleggende språkferdigheter – da vil du stille sterkere enn mange andre som søker.

Eksempel på feltet der dine ferdigheter kommer frem.

Referanser

Arbeidsgiver kan være interessert i å kontakte noen referanser fra dine tidligere arbeidsforhold. Det er helt greit å liste opp noen du stoler på her (bare husk å be om tillatelse). I stedet for å liste opp referanser i CV ser vi at det blir stadig vanligere å gjøre noe som eksempelet nedenfor. Dette er fordi arbeidsgiver ofte kontakter dine referanser først etter intervjuet, og da kan man bruke denne plassen i CV-en på å fremme noen gode personlige egenskaper:

Eksempel på referansefeltet i CV-en.

CVen er ferdig – på tide å søke!

CV-en begynner å ta form, og nå bør du gå over og finpusse de forskjellige feltene ytterligere (pass på at årstall og beskrivelser stemmer etc.)

Det å skrive CV er verken enkelt eller fort gjort, men forhåpentligvis har dette innlegget gitt deg verktøyene du trenger for å skrive en god CV på egenhånd. Skulle du havne i tidsklemma kan du også gi jobben til noen som har skrevet hundrevis av CV-er før. I CVGuru arbeider vi alltid ut ifra en grunnidé om å holde CV-en kort og konsis, og ikke minst – vise arbeidsgiver hva du kan bidra med i en jobb.

Lykke til med søkeprosessen!

PS: CV går ofte hånd i hånd med en søknadstekst. Les om våre beste tips for en god søknadstekst her.

Facebook anmeldelser
5.0

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag.

Rull til toppen