Før du leser videre…

Visste du at vi kan skrive søknaden din perfekt for deg?

Arrow right

Jeg vil ha en perfekt søknad

Jobbsøknad: en oversikt over alt du må vite

Jobbsøknad i 2018 er ikke det samme som jobbsøknad i 2008. Formålet med den er det samme, nemlig å få deg til intervju, men mye har forandret seg siden den gang mange av oss lærte å skrive jobbsøknad for første gang.

Skal du skrive en god søknad i dag er det viktig å ta hensyn til tidsalderen vi lever i. Det meste foregår digitalt, og for deg som skal søke jobb betyr det blant annet at du antakeligvis kommer til å sende CV og søknad på mail – ikke i posten.

Måten vi søker jobb på har endret seg, og kravene som stilles til jobbsøkerpapirene våre er i kontinuerlig endring, men noe forblir likevel det samme. En søknad er fortsatt et formelt brev. Det er viktig å være bevisst hva det innebærer. Å bevege seg for langt bort fra sjangeren kan være uheldig. Like viktig er det at du tar hensyn til at forskjellige arbeidsgivere leser med ulike forventninger. Nettopp derfor er ofte godt forarbeid og mottakerorientering nøkkelen til suksess.

Jobbsøknad og CV er blant de viktigste verktøyene du har som jobbsøker

I vår artikkel Skrive CV og søknad – så enkelt gjør du det bryter vi det ned for deg: hvordan du kommer i gang med å skrive, hva du ikke må gjøre og hvordan du unngår å miste motet. Det er et krevende prosjekt å bli jobbsøker. Det å skrive CV og jobbsøknad er ikke alltid like gøy, og det er langt ifra enkelt første gangen man setter seg ned med det.

Det er da du må huske at det vil bli enklere med litt øvelse. Ikke utsett det. Begynn i dag, så blir det litt enklere å fortsette i morgen.

Jobbsøknaden din er, sammen med CV-en din, blant de viktigste verktøyene du har i jobbsøkerverktøykassen. Med Internett kom et hav av nye muligheter. Det kan være smart både å bruke tid på å lage en god LinkedIn-profil og å dra nytte av sosiale medier i jobbjakten. Men mange kommer ikke utenom det å skrive CV og søknad, og det er avgjørende å ha kontroll på hvordan man får mest mulig ut av papirene.

Jobbsøknad - alt du trenger å vite
Som jobbsøker i dag har du mange muligheter, men å kunne skrive en god CV og søknad er fortsatt viktig.

Jobbsøknad for nybegynnere – rådene du trenger for å levere en god søknad

I Eksempel på jobbsøknad – slik kan den skrives gir vi deg det som ofte er det beste utgangspunktet for å sette i gang selv: et helt konkret eksempel. Det finnes ikke, slik vi også skriver i artikkelen, noen fasit på hvordan den perfekte jobbsøknad ser ut. Derfor finnes det heller ingen oppskrift du slavisk kan følge for å ende opp med det beste resultatet – objektivt sett. Hva som er en god søknad vil alltid henge sammen med hvem mottaker er, og det vil alltid – til en viss grad – innebære skjønn.

Det som derimot finnes – det er råd og retningslinjer som har vist seg å gi gode resultater for andre i samme situasjon som deg.

Jobbsøknaden din må være sterk på to områder: den må være godt skrevet, og den må se profesjonell ut. Både innhold og utseende må stemme. Derfor har vi laget en oversikt over hvordan du kan få mest mulig ut av din jobbsøknad ved å legge innsats i nettopp det: å lage godt innhold og sikre et passende utseende.

En jobbsøknad må ha et innhold som gjør den verdt å lese

Å skrive godt kan være en utfordring om du ikke er så glad i, eller så flink til, å skrive til vanlig. Det er ingen skam å be om hjelp fra venner, familie eller profesjonelle om du føler du har problemer med å formulere deg godt nok.

Men hva betyr det egentlig, det å “skrive godt”? Kort fortalt: det betyr at språket ditt både er feilfritt og engasjerende.

Jobbsøknaden din må ha et korrekt språk

Språket ditt er det viktigste virkemiddelet du har når du skal formidle din erfaring, kunnskap og kompetanse. Derfor er godt språk sentralt, både i CV og i søknad, og et feilfritt språk vitner om både innsats og profesjonalitet. Det viser at du har lagt energi i det du har skrevet i søknaden. En jobbsøknad med feilfritt språk viser også at du kan formidle – noe som er en viktig ferdighet i mange yrker.

Det er vanlig å se seg blind på egne språklige feil. Kanskje har du gjort feil i alle år uten å ha blitt gjort oppmerksom på det, eller så har du lest din egen jobbsøknad så mange ganger at du ikke ser det som står lenger. Du ser det du tror du har skrevet.

Det er lurt å ta tilgjengelige ressurser som Korrekturavdelingen aktivt i bruk. Legg også vekk søknaden en liten stund når du har skrevet ferdig, før du går over på nytt og leser korrektur. Det er enklere å få øye på egne feil når du har hatt en pause.

En god jobbsøknad har også et engasjerende og levende språk

Det at du greier å skrive feilfritt er ikke det samme som at du har skrevet en strålende jobbsøknad. Språket ditt må også være engasjerende. Det må ha en flyt som gjør at mottakeren har lyst til å lese videre. Det at en jobbsøknad er et formelt brev trenger ikke å bety at du må være kjedelig i måten du ordlegger deg på.

Flyten i språket kan du forbedre ved å jobbe gjennom søknaden din flere ganger. Les høyt for deg selv. Når du leser høyt er det lettere å oppdage forbedringspotensialet. Du finner setningene som er litt for lange, ordene som blir gjentatt litt for mange ganger og uttrykkene som ikke passer like godt inn som du trodde i begynnelsen.

Grep du kan ta for å gi din jobbsøknad et mer engasjerende innhold er blant annet:

  • Pass på at søknaden er mottakerorientert. Det innebærer at du er tydelig på hvem du henvender deg til, og har satt deg inn i hva som er viktig for mottakeren. I forlengelsen av det vil du få et innhold som er mer relevant, og dermed mer interessant for den som skal lese. Les gjerne vår artikkel Jobbsøknad: dette får deg til å skille deg ut for å lære mer om viktigheten av å være mottakerrettet.
  • Del opp de lange setningene i flere kortere setninger. Språket kan i de aller fleste tilfeller strammes opp ved at du kutter ord og setter inn flere punktum. Les gjennom søknaden din flere ganger for å se hva som kan omformuleres for å få setningene kortere. Det handler om å heve presisjonsnivået. En søknad bør, og kan, alltid være på mindre enn én A4-side.
  • Fokuser på variasjon fremfor store ord og kompliserte uttrykk. Gjentar du deg selv for mye kan det bli kjedelig å lese. Bruker du ord mottaker ikke forstår kan han eller hun ramle av og gå glipp av hva du egentlig kan.
Jobbsøknad - det viktige språket
Det å få kontroll på skrivefeil og bli mer bevisst egen språkbruk er viktig for å få til en god jobbsøknad.

En jobbsøknad må ha en struktur som gjør teksten du skriver lett å lese

En velformulert tekst med fin flyt har ikke bare et korrekt og levende språk. Den har også god struktur. En god jobbsøknad krever med andre ord god struktur. Struktur handler om måten søknaden er bygget opp på: hva som er med, og hvilken rekkefølge det står i.

Jobbsøknader som tar utgangspunkt i en god søknadsmal er sikret god struktur

Vi har skrevet om hvordan en CV-mal fungerer på samme måte som en grunnmur på et hus. Den er det stødige fundamentet du kan bygge videre på – utgangspunktet for at det du gjør skal bli bra. Derfor er det avgjørende for din jobbsøknad at du velger en god mal. En mal som fungerer for deg, med din bakgrunn, i den bransjen du søker deg til.

Les gjerne mer om søknadsmal her: Søknadsmal – 5 ting du må vite

En god søknadsmal passer på at du får med deg alle de elementene en virkelig god jobbsøknad skal bestå av.

Når du velger en mal som gir din jobbsøknad god struktur, sikrer den ikke bare at du får med deg all informasjonen som skal med. Den sikrer også at søknaden din er ryddig, og en ryddig jobbsøknad blir mye enklere for mottakeren din å lese. Jo enklere å lese, jo bedre – for vi mennesker har jo en tendens til å velge minste motstands vei.

Jobbsøknaden blir lett å lese når mottakers forventninger om hva som skal være med innfris

Det at forventninger om innhold bør innfris trenger ikke å bety at du må skrive som alle andre og aldri endre på noe. Det betyr bare at det finnes visse retningslinjer – visse sjangerspesifikke krav – som du gjør lurt i å følge.

En jobbsøknad bør ha en tydelig overskrift av typen “søknad på stilling som …”, med mindre det dreier seg om en åpen jobbsøknad. Da er det rom for å være litt mer kreativ. En åpen søknad er ganske lik en vanlig jobbsøknad. Forskjellen er at den åpne søknaden sendes ut uten at arbeidsgiver har lyst ut en stilling. Målet er å melde interesse.

Jobbsøknaden bør også inneholde en innledning. I innledningen spesifiserer du hvilken stilling du søker på og hvor du fant utlysningen. Det er også lurt å vektlegge motivasjon innledningsvis. Hvorfor søker du? Hva vekket din interesse? Hvorfor var akkurat denne stillingen noe for deg, og hvilket forhold har du til nettopp denne arbeidsgiveren?

Deretter bør din jobbsøknad ha en hoveddel med argumentasjon. God argumentasjon har argumenter – ikke påstander. Det betyr at du underbygger det du skriver. Er du samarbeidsvillig? Vis til noe du har gjort som vitner om nettopp det. Passer du godt inn i en lederrolle? Heng påstanden på en knagg og gjør den til et argument: trekk frem erfaringen som viser at du kan lede.

En jobbsøknad bør også avsluttes på passende vis. Samle trådene for leseren ved å trekke ut det viktigste. Avslutt med noe i retning av “Ser frem til videre kontakt i rekrutteringsprosessen”, og et høflig “Med vennlig hilsen …”.

Jobbsøknad - gjør søknaden lett å lese ved å ha god struktur
Passer du på både språk og struktur i din jobbsøknad er det lettere å knytte en forbindelse med arbeidsgiveren du søker hos.

En jobbsøknad må ha et utseende som tilsier at du er seriøs og profesjonell

Det å velge riktig mal for en jobbsøknad handler også om å velge riktig utseende.

Mange leter etter en fasit. Hvordan bør en jobbsøknad se ut for å få deg til intervju? Hvilken skrifttype er best? Hva med farger da? Hvor mye er for mye, og hvor lite er for lite? Er det greit å ha farge på bakgrunnen? Burde man kanskje heller velge svart-hvitt, for å være på den sikre siden? Spørsmålene er mange, og svaret er like enkelt som det er utilfredsstillende: det varierer.

Det beste rådet vi kan gi for hvordan din jobbsøknad bør se ut er at du bør finne en balanse. Resultatet skal vekke interesse, men det skal også være profesjonelt. Derfor er det viktig at det ikke ser ut som om du har dyppet jobbsøknaden i tre ulike malingsspann.

Det betyr likevel ikke at du skal være redd for å bruke farger. Hvor moderne og fargerik din søknad kan være kommer helt an på hvor du søker jobb. Søker du i et reklame- eller kommunikasjonsbyrå stiller det seg annerledes enn om du søker en rådgiverstilling på et universitet. En jurist må kanskje tenke annerledes enn en lærer. Finn ut litt mer om hvem du søker hos, så kommer du et skritt nærmere et godt svar på hvilken mal du bør ha på akkurat din jobbsøknad.

Jobbsøknad og CV må spille på lag for å få deg til intervju

Vi opplever at noen er nervøse for om vi tar med nok informasjon i jobbsøknaden deres. Vårt svar er at CV og jobbsøknad hører sammen: de har hver sin funksjon, og det er naturlig for en arbeidsgiver å lese dem sammen. Derfor trenger du ikke å gjenta deg selv for mye. En jobbsøknad har ikke plass til, og trenger heller ikke, å romme alt du har gjort.

En CV skal gi en god oversikt over din bakgrunn, med hovedvekt på det som er relevant. I 10 tips for å lage en skarp CV kan du lese mer om hva du bør fokusere på når du skal skrive en god CV som gir deg det beste utgangspunktet for å imponere.

En jobbsøknad skal utdype. Den skal presentere deg nærmere og brukes til å trekke frem det som gir deg tyngde. En jobbsøknad skal brukes til å argumentere for at du er den rette. Det gjør du ved å vektlegge motivasjon og aktuell kunnskap, kompetanse og erfaring.

Det skal være et samspill mellom de to. Det innebærer blant annet at utseendet må matche og at du må være like nøye med språket i begge to. Du må legge ned like mye innsats i begge, og du må passe på at både CV og jobbsøknad er godt nok tilpasset mottakeren.

Jobbsøknad sendt – er jobben din gjort?

Du har satt deg godt inn i hvem mottakeren er, valgt en mal som passer din bakgrunn og jobbet grundig med språket ditt. Etter å ha fått tilbakemeldinger på det du er i tvil om av noen du kjenner, korrekturlest og finpusset er det tid for å sende søknaden avgårde.

Du er så sikker som du kan bli på at det du leverer fra deg er en feilfri, presis og relevant jobbsøknad. En jobbsøknad som fremhever dine styrker og vektlegger din motivasjon på en god måte. Hva nå?

Du har kanskje gjettet det allerede, men nei – jobben din er ikke gjort. En jobbsøknad må følges opp. Det må også en feilfri, presis og relevant jobbsøknad. Det er dessverre slik at kampen om beinet kan være tøff. Selv om du har skrevet en god jobbsøknad kan du ikke satse på at søknaden gjør hele jobben for deg. Sannsynligheten er stor for at flere av de andre kandidatene også har sendt avgårde velformulerte jobbsøknader med tilhørende imponerende CV-er.

Jobbsøknad - skill deg ut ved å følge opp søknaden
Selv om du føler deg trygg på at din jobbsøknad er god så kan konkurransen være hard – følg opp for å skille deg ut.

Vent til det har gått en liten stund, for å gi arbeidsgiver den tiden som trengs for å komme seg gjennom søkermassen. Du vil ikke fremstå som masete, men det er ikke masete å ta kontakt for å følge opp. Ta en telefon eller send en mail til kontaktpersonen i stillingsannonsen. Det er nettopp derfor kontaktinformasjonen deres står oppført: for at du skal kunne ha noen å ta kontakt med.

Trenger det virkelig å være så innviklet å søke på en jobb?

Å skrive en god jobbsøknad er en treningssak. Som med alt annet blir det enklere når du har gjort det noen ganger. Er du aktiv jobbsøker vil det snart gå automatikk i det vi har vært innom her. Det kan virke krevende, men ikke la deg skremme. Det finnes mange veier til mål, og mange måter å skrive en god jobbsøknad på. Det vi har gått gjennom er råd og tips som skal hjelpe deg med å få mest mulig ut av din jobbsøknad og få deg raskere til intervju og over i en jobb du har lyst på.

Det krever litt, men det vil lønne seg. Den tiden du har lagt ned i å skrive gode jobbsøknader vil være verdt det den dagen du lander jobben du drømmer om – nettopp fordi du la energi i å skrive en språklig feilfri, presis og engasjerende jobbsøknad.