Chat med oss!

Søke LIS1-stilling? Slik kommer du gjennom nåløyet (2024)

Er du medisinstudent på siste året og klar for å starte som lege i spesialisering del 1? Er du usikker på hvordan du skal skille deg ut blant søkere med lignende kvalifikasjoner? I denne artikkelen har vi samlet noen råd til deg som gir deg de beste forutsetningene for å lande en LIS1-stilling.

To ganger i året lyses LIS1-stillingene ut i Helsedirektoratets søknadsportal. Statistikken viser at antallet søkere er i vekst. Våren 2022 var det to-tre søkere til hver eneste ledige LIS1-stilling: Ca. 1193 søkere til 562 LIS1-stillinger. Konkurransen er tøff, og en god søknad blir avgjørende.

Under her finner du tips som brukes av mange som skal søke en LIS1-stilling. Våre mest erfarne LIS1-skribenter kan også skrive en unik søknad for deg – en som vektlegger det viktigste, skiller deg ut i bunken, og følger prinsippene for en solid LIS1-søknad. Ønsker du en nærmere prat om dette er vi tilgjengelig på chat og telefon. Ellers kan du se våre tjenester her:

 

Les også: Skrive en god søknad? Unngå disse 5 feilene.

 

Er du kvalifisert til å søke LIS1?

Hos Yngre legers forening finner du god informasjon om søknadsprosessen og krav til ansettelse. Hos Norsk medisinstudentforening finner du også et poengsystem for LIS1-søknad. Som det kommer frem på disse sidene skal ansettelsesprosessen ideelt sett skje etter kvalifikasjonsprinsippet; Målet er at tilbudet skal gå til den best kvalifiserte kandidaten.

Hvem den beste kandidaten er, krever som nevnt en skjønnsmessig helhetsvurdering. Studier og relevant erfaring er viktig, men det handler også om hvem du er som person. «Personlig egnethet vektlegges» dukker ofte opp i utlysningstekstene.

Vårt første tips til deg som skal søke en LIS1-stilling er det samme tipset vi gir enhver jobbsøker: Les stillingsannonsen nøye. Les deg opp på kravene hos hvert enkelt sykehus. Skal du skille deg ut, må du vite hva det er som gjør deg så godt egnet for nettopp den stillingen du søker.

Det er mye det kan være positivt å fremheve. Husk bare å skreddersy søknaden til hver annonse. Ofte ser vi at det vises til erfaring som medisinstudent med lisens, forskning, verv og frivillighet, humanitært arbeid i utlandet og erfaring fra andre deler av helsesektoren.

Hva gjør deg personlig egnet for å bli LIS1?

Det er klart de formelle kvalifikasjonskravene for å bli LIS1 veier tungt. Har du hatt relevante verv, jobbet som frivillig og fått erfaring fra sykehus, så hjelper det deg et godt stykke på vei. Det viser at du er dedikert, det viser arbeidskapasitet og det viser tilpasningsevne.

Men det å bli en dyktig lege handler om mer enn fagkunnskap. Det handler om hvordan du er i møte med utfordringer. Hvordan takler du å ha det travelt? Hva er viktig for deg, når du møter pasienter og pårørende som har det tøft? Hvordan bidrar du til samarbeid?

Som lege i spesialisering del 1 skal du kunne stå i krevende situasjoner. Du vil måtte håndtere vanskelige menneskemøter, du vil måtte prioritere hardt, og du vil komme til å samarbeide med mange ulike mennesker – på tvers av roller og fagfelt.

Du skal altså ha egenskaper som gjør deg rustet for jobben du skal gjøre som LIS1. Derfor er det viktig at du viser til hvordan din bakgrunn gjør deg personlig egnet. Hva slags erfaringer har du, som vitner om at du kan stå i det stillingen som LIS1 krever av deg?

Vær tydelig i presentasjonen av din motivasjon

Når du har lest stillingsannonsen nøye, ha fokus på det som gir deg tyngde. I tøff konkurranse med andre søkere, er det viktig at du svarer godt på det annonsen spør etter. Målet er å overbevise om at du er den beste kandidaten. Det krever at du skriver målrettet.

Prinsippet om mottakerorientering står sterkt hos oss som jobber med CV og søknad daglig. Det handler om relevans: Du må kartlegge hva du har bak deg som er mest interessant for sykehuset du søker hos. Slik viser du at du vet hva du går til, og du viser motivasjon.

Si noe om både erfaring, egenskaper og motivasjon tidlig i søknaden. Hvorfor er det akkurat dette sykehuset du vil starte din LIS1-tjeneste hos? Hvilke muligheter gir det deg å få begynne din LIS1-tjeneste ved akkurat dette sykehuset, og hvorfor er det nettopp dette du ønsker deg? Hva er det som gjør deg spesielt godt kvalifisert til å bli LIS1 akkurat her?

Skal du søke flere steder, er det avgjørende å ikke bli for generell. Vær spesifikk når du omtaler din motivasjon, og se din bakgrunn i sammenheng med de aktuelle kvalifikasjonskravene.

Les også: Hvordan skrive jobbsøknad – en sjekkliste

Genuin interesse gir deg økt gjennomslagskraft

De gode søknadene, er de som på kortfattet vis gir mottakeren et godt innblikk i tre forhold: Din bakgrunn, egenskapene dine og motivasjonen din. De aller beste søknadene, er de som knytter alle disse tre opp mot akkurat den arbeidsplassen man søker hos.

Leseren må tro på det er dette du ønsker deg, og at det er dette du har jobbet mot.

Nåløyet er trangt, og vår erfaring er at det som gir deg størst gjennomslagskraft – forutsatt at du er kvalifisert – er å være genuin. Vis at du er engasjert. Vis at det går en rød tråd gjennom valgene du har tatt, og at du har satt deg mål. Skriv slik at leseren ser både hvor du kommer fra og hvor du vil.

Føler du at det er litt for mye å tenke på akkurat nå forstår vi så klart det. Det er akkurat derfor vi har spesialisert oss på å skrive en LIS1-søknad som maksimerer sjansen for å bli med videre i ansettelsesprosessen. Vi kan dette her, og har hjulpet mange i din situasjon med å lande intervju til LIS1-stilling. Ta en kikk her på våre tjenester, så er vi raskt i gang. (Ja, vi er fortsatt 100% i drift og aktive.)

 
Facebook anmeldelser
5.0

Klar for å starte i ny jobb?

Vi hjelper deg med CVen og søknaden

Skill deg ut i bunken med en unik og skreddersydd CV og søknad fra CVGuru. Vis din beste side og sikre deg jobben du ønsker i dag. 100% fornøydgaranti.

Skroll til toppen